Hérakleitos
B 31

 Kahn
XXXVIII,
XXXIX 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1


 

3


 

5

 

7

 

9


 

11

[Že jej však ‹ svět › považoval také za vzniklý a za podléhající zkáze,

to připomínají následující slova:]
 

Obraty ohně - nejprve moře;                                                           (Kahn XXXVIII)

‹ obraty › moře - zpola země, zpola blýskavice.
 

[To říká v tom smyslu, že vlivem logu a boha, který všechno uspořádává,

se oheň skrze vzduch obrací ve vlhkost,

a to jako semeno uspořádání světa, které nazývá mořem.

Z něho ‹ z ohně ? › pak znovu vzniká země a nebe a věci, které k nim přináležejí.

Jak se znovu navrací a vzněcuje,

to zřetelně vyjadřuje těmito slovy:]
 

Moře se rozlévá a poměřuje se vůči témuž logu,                                (Kahn XXXIX)

jaký byl dříve, než vznikla země.

 Chrýsippos (590.7-11) u Klémenta Alexandrijského, Stromata V, 104, 3-5
Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 31
(Viz též DK A 1, 7)Čtení závěru podle Bollacka a Wismanna:

12     jaký byl prvně (dříve).