Hérakleitos
B 32

Kahn
CXVIII
 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

To jedno

moudré

samotné

nechce i chce být zváno jménem Zéna.

 


 
Kléméns Alex., Stromata V, 115, 1
Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 42