Hérakleitos
B 1

Kahn I

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3


 

5 

911 

Vůči řeči platné vždy nechápaví jsou lidé,

jak předtím než ji
slyšeli,

tak poté, co uslyší prvně.
 

Ačkoliv se všechno děje podle této řeči,

podobají se
nezkušeným,

když
zakoušejí taková slova i díla,

jak je
vykládám,

když každé rozlišuji podle
přirozenosti

a ukazuji, jak se to s nimi má.
 

Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí,

tak jako
zapomínají, co činí, když spí.Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 132 = A 16 (1-11)
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 1 (1-9)
Aristotelés, Rhetorica III, 1407 b 16-17 (1-2)
Kléméns Alex., Stromata V, 111, 7 (1-3)
Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 39 (1-2)


Verze překladu s vazbou „vždy" k „řeči":

1     Tuto řeč, která je vždy platná (př. verze: jsoucí, pravdivá), lidé nechápou...
 

Verze překladu s vazbou „vždy" k „nechápavým lidem":

1     Vůči platné (př. verze: jsoucí, pravdivé) řeči jsou lidé vždy nechápající...
 

Verze překladu s jiným doplněním v závěru (Conche):

        Ostatním lidem však uniká, co činí, když bdí,
11    tak jako jim uniká, co zapomínají, když spí
.Aristotelova kritika Hérakleitovy syntaxe :

Neboť rozčlenit Hérakleitovy věty je obtížný úkol, poněvadž bývá nejasno, k čemu něco náleží, zda k tomu, co následuje, či k tomu, co předchází. Tak např. hned na začátku jeho spisu, kde praví:
„Vůči řeči platné vždy nechápaví jsou lidé."
Je totiž nejasno, k čemu se vztahuje slůvko „vždy" a jakpatří větu členit.

Aristotelés, Rhetorica III, 5, 1407 b 14-18 = A 4
(Rétorika, upravený př. Antonína Kříže, Praha, Laichter 1948, str. 197)