B 64

Kahn
CXIX 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 


3

 


 

[‹ Hérakleitos› tvrdí, že soud světa a všech věcí v něm

nastává prostřednictvím ohně. Proto říká:]
 

Toto všechno řídí blesk.
 

[To jest, že je spravuje,

neboť ohni - věčnému - říká blesk.

O tomto ohni říká také, že je vědomý,

a že je příčinou uspořádání veškerenstva.]

 


 
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 7
Filodémos, De pietate 6 a, p. 70 Gomperz


 
Verze překladu (podle rkp čtení):

3     Veškerenstvo pak řídí blesk.