B 91

Kahn LI

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1


 

3

 

5


 

7

Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky,

[podle Hérakleita,
 

ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu,

neboť ta se hbitou a rychlou proměnou]

rozptyluje a znovu shromažďuje.
 

[A vlastně se ani nespojuje znovu a někdy později,

ale spíše se zároveň spojuje i opouští,]

přichází i odchází.

 


 
Plútarchos, De E apud Delphos 18, 392 B (1-8)
Plútarchos, De sera numinis vindicta 559 C (parafráze 1)
Platón, Kratylos 402 A = A 6 (1)
Aristotelés, Metaphysica III, 1010 a 14 (1)
(Viz též A 1, 8 u Díogena Laertia)


Pozn.: Za podmět slov „rozptyluje a znovu shromažďuje" (5) považuje Diels slovo „bůh", analogicky k Epist. Heracl. 6: „Bůh ve světě léčí veliká tělesa živlů (nebeská tělesa?). Vyrovnává jejich neuměřenost ... spojuje (smiřuje?) rozptýlené ..."


       [Všechno prochází a nic nezůstává,
       a když všechno, co je, připodobňuje k proudu řeky, praví:]
1     Dvakrát do téže řeky bys nevstoupil.

Verze překladu:  [Všechno pomíjí a nic netrvá, ...]

Platón, Kratylos 402 A = A 6


 
       Dvakrát do téže řeky nelze vstoupit.

Aristotelés, Metaphysica III, 1010 a 14


 
Analogie Grégoria z Nazianzu (nejmenuje Hérakleita):

       [Nic není stálé. Jsem proudem špinavé řeky,
          neustále přitékám, nemám v sobě nic ustaveného.]

Grégorios z Nazianzu, De humana natura 27 v: Carmina moralia, 1, 2 14, Migne PG 37, 757, 11
(Parafráze nejmenuje Hérakleita. Hürt ji pokládá za inspirovanou Hérakleitem.)