Hérakleitos
B 51

 Kahn
LXXVIII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

Nechápou,

jak neshodné se sebou souhlasí:

spojení, které se obrací zpátky,

tak jako u luku a lyry.

 


 
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 2 (1-4)
Platón, Symposion 187 AB (2-4)
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 5 (3-4)
Plútarchos, De tranquillitate animi 463 F (3-4)
Plútarchos, De Iside et Osiride 369 B (3-4)
Plútarchos, De animae procreationis in Timaeo 1026 A (3-4)
Porfyrios, De anthro nympharum 29 (3-4)
(Viz též DK A 1, 7)


Verze překladu:

3     zpět se navracející spojení světa, ...

3     harmonie, která se obrací zpátky, ...


       [Říká totiž, že]
       jedno,
       jsouc neshodné samo se sebou se shoduje,
       jako spojení u luku a lyry.

Platón, Symposion 187 A       [Jsoucno jest množství i jedno
       a je udržováno pohromadě nepřátelstvím i přátelstvím,]
       vždy se [totiž]
rozchází i schází.

Platón, Sophista 242 D-E


       Spojení světa se [totiž] obrací zpátky,
       tak jako u lyry a luku.

Plútarchos, De tranquillitate animi, p. 473F - 474A       Opačně (opětovně?) napínané spojení světa,
       tak jako u lyry a luku,
       [podle Hérakleita. A podle Eurípida:
       „Šlechetnost a špatnost bez sebe nemohou být,
       nýbrž jsou v jakési směsi, aby to bylo krásné.]

Verze překladu:   Protikladným napětím působená harmonie světa, ...

Plútarchos, De Iside et Osiride 369 B


       Harmonie je i u luku, byť skrze protiklady.

Porfyrios, De antro nympharum 29