B 90

Kahn
XL, XLIII B

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

Všechno se směňuje za oheň                                                                   Kahn XL

a oheň za všechno,

jako zboží za zlato

a zlato za zboží.

 


 
Plútarchos, De E apud Delphos 8, p. 388 E  (a další verze)


 
1     Směnou ohně je všechno, [říká Hérakleitos].                                                                Kahn XLIII B

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 8 = A 1, 8 (viz též A 1, 7)
Simplikios, In Aristotelis Physicorum libros commentaria 23, 38 (Vol. IX, p. 24. 4-8 Diels) = Theofrastos, Physicorum opiniones fr. 1, D. 475 (viz A 5, Kahn XLIII B)


1     [Hérakleitos, ... učí o nutných] směnách [protikladů...]

Plótinos, Enneades IV, 8, 1, 12 (viz B 84. 1)