Hérakleitos
B 10

 Kahn
CXXIV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

Spojitosti:    (Překladová verze:  Co se spolu stýká:)

celé a necelé, shodné a neshodné,

souzvučné a nesouzvučné,

a ze všeho jedno, a z jednoho vše.

 Pseudo-Aristotelés, De mundo 5, 396 b 20 (1-4)
Apuleius, De mundo 20 = A 5 (1-4)
Stobaios, Anthologium I, 40, 360 (1-4)
Platón, Sophista 242 E 2-3 (2) = A 10     Vždy se [totiž] rozchází i schází.

Platón, Sophista 242 E 2-3, část A 10 (viz B 91)