Hérakleitos
B 8

 Kahn
LXXV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

Protikladné je shodné,

z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie,

a všechno vzniká sporem.

 Aristotelés, Ethica Nicomachea VII, 1, p. 1155 b 4
(Viz též A 1, 8 u Díogena Laertia)