Hérakleitos
B 26

 Kahn XC

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

 

3

 

5

Člověk si v noci zapaluje světlo -

jsa sobě mrtvý, má vyhaslý zrak;

živý se dotýká mrtvého,

když spí, má vyhaslý zrak;

probuzený se dotýká spícího.

 


 
Kléméns Alex., Stromata IV, 141, 2


Verze překladu s jiným vázáním zájmena:

1     Člověk v noci zapaluje světlo pro sebe,
       jsa mrtvý, má vyhaslý zrak; ...

 

Verze překladu uchovávající identitu slovesa:

1     Člověk se v noci dotýká světla,
       jsa sobě mrtvý, má vyhaslý zrak; ...

resp.:

1     Člověk se v noci dotýká světla pro sebe,
       jsa mrtvý, má vyhaslý zrak; ...


Překlad podle Dielsova a Kahnova užšího čtení:

1     Člověk v noci zapaluje světlo,
       protože má v sobě vyhaslý zrak;
3     živý pak dotýká se mrtvého, když spí,
       probuzený se dotýká spícího.