B 72

Kahn V

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1
 


 

3

 

5

S čím se zcela nepřetržitě stýkají,
 

[s logem, který řídí veškerenstvo,]
 

s tím se neshodují,

a věci, se kterými se každý den potkávají,

se jim jeví být cizí.

 Marcus Aurelius IV, 46