Hérakleitos
B 52

 Kahn
XCIV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Život je dítě, které si hraje, hraje s kostkami:

království náleží dítěti.

 


 
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 3-4  (1-2)
Lúkianos, Vitarum auctio 14 =  C 3/ 4 (1)


       [Hérakleitos říká, že tuto jakousi hru hraje sám Zeus.]

Kléméns Alex., Paedagogus I, 22, 1