Hérakleitos
B 41

 Kahn LIV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

To jedno moudré:

vědět, že důmysl †...† řídí všechno skrze vše.

 


 
Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 = A 1, 1


Překlad Dielsovy konjektury:

2     poznat důmysl, který řídí všechno skrze vše.


Překlad Bollackova pochopení:

2     vědět, že důmysl, ať jakýkoliv ...