B 108

 Kahn
XXVII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

Ačkoliv jsem slyšel řeči mnohých,

žádná z nich nepřichází k tomu, aby rozpoznala,

co je moudré a od všeho oddělené.

 


 
Stobaios, Anthologium III, 1, 174, 3-4


Jiný překlad závěru (podle Kranze):

3     že to, co je moudré, je od nich všech oddělené.


Verze 1 rkp:

3     co je moudré - ať už bůh nebo zvíře - a od všeho oddělené.