Hérakleitos
B 19

Kahn XVII 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

[Hérakleitos, káraje jakési lidi, že jsou nevěřící, říká:]
 

Nejsou schopni naslouchat ani mluvit.

 


 
Kléméns Alex., Stromata II, 24, 5