Hérakleitos
B 34

 Kahn II

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

Když nechápaví uslyší,

podobají se hluchým;

výrok jim dosvědčuje:

jsouce zde, jsou nepřítomni.

 


 
Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 42
Kléméns Alex., Stromata V, 115, 3 (jiné čtení závěru)
Theodórétos, Graecarum affectionum curatio I, 71


Překlad čtení podle Klémenta:

4     jsouce zde, odcházejí.