Hérakleitos
B 2

Kahn III 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

 

 


5
[Pročež Hérakleitos výslovně poukazuje na to,

že všechno
konáme a myslíme díky účasti na božské řeči,

když krátce poté ještě připojuje:]


Proto je třeba
následovat to společné,
 

[‹ protože xynos znamená iónsky společný›, xynos je ‹totéž, co› koinos].


Ačkoliv je
řeč společná,

žijí
běžní lidé tak, jako kdyby měli své vlastní vědomí.Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 133, 3-5, Mutschmann-J.Mau = A 16


Verze překladu:

7     mnozí žijí majíce své vědomí za vlastní (podobně i Bollack)