Hérakleitos
B 29

 Kahn
XCVII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno,

nehynoucí slávu místo pomíjivostí;

běžní lidé jsou však nasyceni jako dobytek.

 


 
Kléméns Alex., Stromata V, 59, 4-5
(Viz Klémentova další parafráze


Verze překladu:

1     Ti nejlepší místo všech věcí volí jedno,
       nepomíjivou slávu
smrtelných,
3     zatímco
mnozí jsou přesyceni jako dobytek.

(Výklad: nejlepší = šlechtici chtějí hloupost, ostatní jsou hloupostí přežráni?)


Překlad podle rukopisu L:

1     Ti nejlepší si ze všeho vybírají protiklady, ...Klémentova parafráze na jiném místě:

[Indičtí filosofové Alexandrovi Makedonskému: „S těly můžeš hýbat z místa na místo, naše duše však nedonutíš činit, co nechceme. Oheň je pro lidi největším trestem, my jím pohrdáme." A proto si Hérakleitos]
1     
zvolil slávu, jedno místo všeho
       [a tvrdí, že]
běžní lidé scházejí z cesty
3     a sytí se jako
dobytek.

Kléméns Alex., Stromata IV, 50, 1-2
(Citát o Indech uvádí též Kalanos u Filóna Alex., Quod omnis probus liber sit 96 - VI, p. 27)

Jiný překlad Strom. IV, 50, 2:

       [Tvrdí, že] běžní lidé podléhají
3     a sytí se jako dobytek.