Zpátky k Pýthagorovi 
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Pýthagorův epigram

Zpátky na Pýthagorejce
Zpátky na Presokratiky

 

  Novoplatonici s oblibou popisují, jak Pýthagorás cestoval a zanechával nápisy. Zvláště povedeným autorem takovýchto historek je Porfyrios.
Religionisticky je zajímavé, že text "pýthagorova epigramu" na Diův hrob ( !!! ), tituluje Dia
Zán místo obvyklého nominativu Zeus. Může to být jen pýthagorejská nebo novoplatónská obliba v šifrách a tajemných jménech. Může to však znamenat také názvuk na eřcké slovo pro žít (zén), a to ve tvaru, který připomíná jinou doloženou podobu Diova jména, totiž Zás - například jako jméno hory s posvátnou jeskyní na kykladském ostrově Naxu. Viz taky Hérakleitos B 32.
 

 


 

.DOC,  .PDF

(Epigramma, AG 7, 746)

 

 

[Pýthagorův:]

        Zde spočívá veliký Zán, jehož Diem zvou.

 

 

 

 


Zpátky na Pýthagorejce
Zpátky na Presokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz