Největší a nejzpůsobnější z romantických kykladských ostrovů.
Ostrov Dionýsa a Apollóna, "ostrov proměnění", "ostrov sv. Nikodéma"; s horami, mramorem, sochami, mořem a vším nejlepším.
Taky ostrov Ariadny a Kazantzakisových studií.
Je to nejhezčí obydlený ostrov na světě  !

Naxos

zpátky

     Výběr
     z Naxu

Pozoruhodnotsti ostrova

Trojí Potámie
a kúros
u Melanes

Malebné Poříčí a obří torzo kúra

Apeirathos

Horské hnízdo s 5 tisíci let kultury

    Naxijská
    Chóra

Akropole Naxijského arcivévodství

Posvátná
jeskyně
v hoře Zás

Z městečka Filoti horama k jeskyni božího narození

Apollónia
a obří
  socha

Obří socha v lomu a severní cíp ostrova

     Apollónův
     chrám
     u Chóry

Apollónův chrám na Ariadnině útesu u Chóry

Artemísion
 a okolní údolí

Údolím Artemidy a svatého Artemisia

Démétrion
v Gyloulas
u Sangri
(Naxijská mystéria?)

  Více momentálně na:

 picasaweb.google.cz/kolymbetos