Paní přirozenosti
  Školní rok 2016 / 2017
    Poslední aktualizace: 21. 9. 2016
 
  

 
 
Předsokratici archaické doby

Dvouhodinovka, v zimním semestru:
Úterý od 15:50 v místnosti 217, nám. Jana Palacha.

Základní problémy rané předsokratovské filosofie v kontextu ostatních myšlenkových proudů řecké archaické doby (náboženství, epiky, lyriky, vznikající přírodovědy). Tedy od „mudrců“ – přes Míléťany a Xenofana – po Hérakleita, byť kvůli kontextům musíme začít Homérem. Výklad se pokusí vyvarovat anachronismů, například respektem k žánru a důrazem na původní pojmosloví, nicméně musí diskutovat také pozdější školní tradici. Sumu takovéto tradice představuje faktograficky bohatá kniha pánů Kirka, Ravena a Schofielda, se kterou budeme polemizovat (zvláště pokud jde o koncept „generativní substance“).

Atestace:
Zkouška na konci semestru na základě přednášek a domluveného rozsahu literatury.

Základní literatura:
Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. OIKOYMENH 2004, str. 11 až 275.
Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov 1995.
Z. Kratochvíl: Mezi mořem a nebem (Odkaz iónské archaické vnímavosti). Mervart 2010.
Hynek Bartoš: Očima lékaře. Mervart 2006, str. 11 až 105.
Radim Kočandrle: Anaximandros z Mílétu. Mervart 2010.
Z. Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči. Mervart 2006.

http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/3DK.htm

 

 

 

Pdrobný sylabus kurzu
Předsokratici archaické doby.pdf


Pdrobný sylabus kurzu
Předsokratici archaické doby.doc

 

Další literatura.pdf


Další literatura.doc

 

Anotace všech mých kurzů na FF.pdf


Anotace všech mých kurzů na FF.doc