Na obecnou rubriku
Texty

Předsokratici
Poslední aktualizace:  20. 5. 2018

Zpátky domů na
fysis.cz

   Stránky věnované myslitelům před Platónem, zvláště těm, kteří jsou tradičně považování za "předsokratiky", tedy řeckým autorům archaické až raně klasické doby, zhruba do roku -400. Mnozí z nich byli později zahrnuti mezi "filosofy". Texty většiny z nich se dochovaly jenom zlomkovitě, hlavně v citátech pozdějších spisovatelů, od -5. století do renesance. Pokud je to možné, užíváme značení edice Diels-Kranz, neboť je to nejrozšířenější konvence, bohužel zmatečná.
   Dá se tady proťukat na základní údaje o nich, řecké texty (včetně zlomků zachovaných jen v latinském překladu), české pracovní překlady, výkladové poznámky a místy i na podbrobnější komentáře a studie. Je to v dlouhodobém vývoji, pro fakultní web připravuju databázovou verzi.

     Zobrazit:

Obecné věci
k předsokratikům

Skupiny myslitelů
podle žánru, místa,
myšlenkové orientace

Tradiční
"Předsokratiky"

v pořadí číslování edice
Diels-Kranz

Ostatní myslitele
před Platónem

abecedně

Všechny
abecedně

 

Právě se ukazují:
 

        Tradiční "Předsokratici" - v pořadí číslování edice Diels-Kranz
 

 

  1. Orfeus

2. Músaios

3. Epimenidés

4. Hésiodos

5. Fókos ze Samu

  6. Kleostratos

7. Ferekýdés

8. Theagenés

9. Akúsilaos

10. Sedm mudrců

  11. Thalés

12. Anaximandros

13. Anaximenés

14. Pýthagorás

15. Kerkóps

  16. Petrón

17. Bro(n)tinos

18. Hippasos

19. Démokédés

20. Parm(en)iskos

  21. Xenofanés

22. Hérakleitos

23. Epicharmos

24. Alkmaión

25. Ikkos

  26. Parón

27. Ameiniás

28. Parmenidés

29. Zénón Elejský

30. Melissos

  31. Empedoklés

32. Menestór

33. Xúthos

34. Boidás

35. Thrasyalkés

  36. Ión z Chiu

37. Dámón z Athén

38. Hippón

39. Faleás, Hippodamos

40. Polykleitos

  41. Oinopidés

42. Hippokratés z Chiu

43. Theodóros z Kyrény

44. Filoláos

45. Eurytos

  46. Archippos, Lýsis, Opsimos

47. Archytás

48. Okkelos (Okellos)

49. Tímaios

50. Hiketás

  51. Ekfantos

52. Xenofilos

53. Dioklés, Echekratés, Polymnastos, Fantón, Arión

54. Próros, Amyklás,
      Kleiniás

55. Dámón, Fintiás

  56. Simos, Myónidés, Eufranór

57. Lykón

58. Pozdní pýthagorejská
       testimonia:
 

58 A. Iamblichův
           katalog
           pýthagorejců

58 B. Anonymní pýthagorejci
v raně peripatetickém podání

  58 C. Pýthagorejská
            Akúsmata
            Symbola

58 D. Pýthagorejci
          u Aristoxena

58 E. Pýthagorejci
          ve střední
          komedii

59. Anaxagorás

60. Archeláos

  61. Métrodóros
        z Lampsaku

62. Kleidémos

63. Ídaios

64. Diogenés
      z Appollónie

65. Kratylos

  66. Antisthenés
        Hérakleitovec

67. Leukippos

68. Démokritos

69. Nessás

70. Métrodóros z Chiu

  71. Diogenés ze Smyrny

72. Anaxarchos

73. Hekataios z Abdér

74. Apollodóros

75. Nausifanés

  76. Diotímos

77. Bión z Abdér

78. Bólos

79. Starší sofisté

80. Prótagorás

  81. Xeniadés

82. Gorgiás

83. Lykofrón

84. Prodikos

85. Thrasymachos

  86. Hippiás

87. Antifón Sofista

88. Kritiás

89. Anonym Iamblichův

90. Dissoi logoi
      (Dialexeis)

Na obecnou rubriku
Texty

Vedlejší produkt projektů GAČR 401/07/0516 Raná řecká filosofie a přírodověda
a GAČR P401/10/0520 Raná řecká filosofie a přírodověda II
viz také databázi
www.presokratici.cz

Zpátky domů na
fysis.cz

  Vše je volně k dispozici pro nekomerční použití.