Archeologické muzeum Naxijské Chóry !
00_vyber/folder.png Výběr pro rychlou prohlídku
To nejhezčí a nejzajímavější z Archeologického muzea Naxijské Chóry.
10_neolit/folder.png Naxijský pozdní neolit (resp. chalkolit)
Nálezy z jeskyně Zás. Kromě toho tam jsou ještě oštěpy s bronzovými hroty.
30_idoly_Nax/folder.png Raná doby brozová: Větší kykladské idoly z různých míst Naxu
Vitrína (č. 3) větších idolů z Naxu, raná doba bronzová, většinou 2800 až 2300 před n. l.
32_Naxos/folder.png Raná doby bronzová: Nádoby a idoly z různých míst Naxu - 2
Roztomilá kamenná nádobíčka, mramorová "pánvička" a trůnící kykladská Velká bohyně. Většinou skříně 1 a 2.
36_Naxos/folder.png Raná doby bronzová: Nádoby a idoly z různých míst Naxu - 3
Skříně 4 až 8.
34_Naxos/folder.png Raná doby bronzová: Nádoby a idoly z různých míst Naxu - 1
Idoly, včetně mužských, a větší kamenné nádoby.
40_Keros/folder.png Raná doba bronzová: Idoly a nádoby z Keru
Velký a dobře zachovaný idol z Keru má vlastní vitrínku; ostatní je hustě naskládané, aby se to všechno vešlo.
60_mykenske/folder.png Pozdní doba bronzová: Naxos v pozdně mykénském stylu
12. století před n. l., nálezy z Chóry a okolí.
70_geom/folder.png Geometrická keramika
Převážně z nálezů na Grottě, kousek pod muzeem. Taky z Donoussy.
80_archaika/folder.png Archaické věci: keramika, torza soch, insripce
Většinu naxisjkých soch vidíme na Délu, kam je posílali už v antice. Ostatní jsou v Athénách, Paříži, Berlíně...
90_pozdejsi/folder.png Od začátku klasické doby do konce antiky
Nálezy z dob, které jinde většinou vyplňují většinu muzea, jsou tady ve dvou místnůstkách a samozřejmě v lapidáriu, včetně terasy muzea.
50_Koufo/folder.png Raná doba bronzová: Idoly a nádoby z Koufonisií
Skříně 10 a 12. Většina věcí je z pohřebiště na Pano Koufonisi.
Volné pro nekomerční použití