Naxos !!
01Cho/folder.png Naxos, Chóra !
Chóra Náxón ("Hlavní Město Naxijských"), dříve Naxia, dříve Chrýsopolis, dříve Naxos. Desetitisícové velepříjemné město s přístavem, památkami, krásným a s výhledem na Apolónův chám i hory.
(Fotky z let 1995 až 2011.)
11AMNCh/folder.png Archeologické muzeum Naxijské Chóry !
Vynikající sbírka místních nálezů z rané doby bronzové, zvláště kykladských idolů. K tomu něco z normálnější antiky.
20Yria/folder.png Naxos, archaická Dionýsova svatyně Yria
Dionýsův chrám z archaické doby a další pozoruhodnosti jednoho z tradičních kultovních míst na Naxu. Bohužel je toho málo zachovaného, protože areál je v jedné z mála rovin a blízko moře. (Hned za lezištěm, z druhé strany dráhy.)
30Dem/folder.png Naxos, Démétrion v Gyroulas (Gyrulas) u Sangri !
Démétrion na Naxu. Naxijská mysterijní svatyně v Gyroula u Sangri v zemědělské části vnitrozemí. Kult podsvětních a plodnostních bohyň i Apollóna. Lygdamis nechal r. -530 postavit na starším kultovním místě božstev plodnosti chrám bohyně Démétér, císař Justinián jej v +6. st. přestavěl na pravoslavný, teď jsou vidět zbytky obojího. Je tu malé místní muzeum. Fotky z let 1996 až 2009.
45Fle/folder.png Naxos, Flerio u Melanes !
Flerio u Mili u Melanés na Naxu: prameniště antického vodovodu pro Chóru, archaické chrámky v okolí - s hlavně antické mramorové lomy s velikými torzy kúrů (u Fleria a u Farangy).
50Zas/folder.png Naxos - Svatá hora Zás, včetně posvátné jeskyně !
Svatá hora Zás (Zeus) na Naxu s jeskyní božího narození:
Cesta na horu kolem jeskyně. Jeskyně božího narození. Vrchol svaté hory Zás. Sestup Diovým posvátným okrskem.
"Zás" je dialektová forma jména Zeus, užívaná už v antice.
Přidat nové letošní fotky!
52Panormos/folder.png Panormos, Mandlové návrší - základy kykladského městečka z rané doby bronzové
Vykopané základy starokykladského městečka na jihovýchodním pobřeží Naxu, na "Korfari ton Amygdalion". Pochází z rané doby bronzové, na jejímž konci (kolem roku 2000 před n. l.) se to opevnilo, asi kvůlu Kréťanům, nebo už pod jejich vlivem.
53Chimarr/folder.png Pyrgos Cheimarrou (Chimarru) - Stojící vojenská věž z hellénistické doby!
Stojící vojenská věž z hellénistické doby! Podle různých pramenů pochází z 4. až 2. století před n. l. Je ve vnitrozemí jihovýchodního Naxu, dokonce k ní vede silnice z Filoti. Prý ještě v 60. letech 20. století celkem v pořádku stála, ale pak do ní uhodil blesk. Od 90. let se dějí pokusy o její opravu, ale nejsou peníze. Podobných staveb je velkice málo.
55Ape/folder.png Naxos, Apeiranthos (Apirantos)
Apeiratos (Apirantos i všelijak jinak) je svérázný horský městys uprostřed ostrova, blízko hory Zás. Žijí tady kameníci, zčásti se považují za původní Kyklaďany, zčásti jsou to Kréťané přesídlení sem kvůli různým nepravostem. Prý se odtud kradou kozy (říká se to v Chóře), zatímco kdekoliv jinde na Kykladách je nemyslitelné krást cokoliv.
57ApeM/folder.png Atcheologické muzeum v Apeiranthu
Hodně zajímavé věci od chalkolitu po nedávnou dobu, většinou zabavené z nelegálních výkopu na jihovýchodě Naxu.
60Apo/folder.png Naxos, Apollónia (Apollonas)
Posvátný okrsek a mramorové lomy s torzem obří archaické sochy.
Apollonas (Apollónia) se jmenuje podle nedalekého Apollónova posvátného okrsku u severního cípu ostrova. V místním lomu na mramor je polotovar 10,5 m vysoké mužské sochy z pozdního -7. století. Říkají mu "kouros", ale kúros to není. Dionýsos? Zeus? Apollón? Poseidón?
80dalsi/folder.png Naxos, další pozoruhodnost: Artemios, Tsikalario, byzantské kotely, Moni, Chalki, Muzuem citrónovice a odstatní !!
Zatím tady máme: Cesta k Ag. Artemios; Byzantské kostely mezi Chalki a Moni; Muzeum citrónovice v Chalki; Cesta kolem hradu; Filoti; Pevnostní klášter Moni Fotodoti; Fresky z obrazoborecké doby v Ag. Kyrikaki; Tsikalario a okolí; Ostatní; Nálezy z Naxu vystavované mimo Naxos.
Volné pro nekomerční použití