Střepy importované červenofigurové keramiky s okřídleným Erótem, klasická doba. Museum v Nesebaru.
nesm07.jpg
Jméno: nesm07 Autor: zk