Mladý Dionýsos a starý Silén (který ovšem na anglické musejní popisce skončil jako „Cylenus"), reliéf na bronzové váze z -4. století. Museum v Nesebaru.
nesm02.jpg
Jméno: nesm02 Autor: zk