Další obrázek

 Zpátky

 

"Átreova pokladnice", kterou Schliemann takhle pojmenoval, je ovšem hrobka ze starší doby než Átreova, byť taky z bronzu. Základem omylu je možná Pausaniás II, 16: "Podzemní cely Átrea a jeho potomků, kde byly jejich poklady."
Celý ten pahorek je umělá stavba - nepravá klenba: zevnitř kámen, na něm země..
(Ty šutry mají na vejšku tak 80 cm každej.)