Mykény jsou centrem achájské kultury, na jejímž konci se dějí mimořádně jatkózní tragédie
(např. Agamemnón). Výhled z akropole nabízí představu vlády nad světem.
Tíryns je nejmasívnější evropská pevnost bronzové doby.
Ostatní místa staroslavné argejské země (Argos, Epidauros, Nauplion, Nemea) ukazujeme zvlášť.

Mykény
a Tíryns

zpátky

     Mykény
     a okolí

Clkové pohledy a okolí Mykén (budou i pyramidy)

        Mykény
        vstup 

Lví brána a její okolí

        Tíryns
        vstup
        a dál 

Vstupujeme do pevnosti zvané Hérakleův hrad, přestože je starší

     Mykény
     "Átreova
     pokladnice"

Hrobka s megalitickou klenbou a zadní komorou

        Mykénská
        akropole 

Dějiště nejjatkóznějších tragédií

        Tíryns
        akropole 

palác s výhledem a kanalizací

  Mykénské věci
  v athén. museu
 - pěkný jsou taky
  v Naupliu !

Odskok do mykénské expozice Národního archeologického musea v Athénách

      Mykény
      za
       akropolí 

Zadní hrad a podzemí

        Tíryns
        v hrdbách 

Chodby v tloušce hradeb