Další obrázek

Zpátky

Dionýsos s pohárem mezi satyry.
Nejspíš 6. BC. 

Chceš ještě jiný pohled?
(Stejně ještě bude detail.)