Na východě Egejského moře se podél západního pobřeží Iónie (dens tureckého) táhne v poledníkovém směru dlouhé "Dvanáctiostroví". Kdysi osídleno maloasijskými národy, od 13. BC kolonie řeckých Achájců, od 11. BC osídleno Aióly, od 1000 BC Ióny, ve 20. AD chvíli italské.
Teplo, nahnědlá půda, hodně památek ze všech dob, většinou davy turistů.
Astypalea, Patmos a Samos jsou zvlášť- a bude Dodekanéssos II

Dodekanéssos I

zpátky

    Rhodos
    město 

Město Afrodítino a rytířů svatého Jana

    Hic Rhodos,
    hic salta ! 

Mravoučné říkání

      Kós
      město

    Rhodos
    museum:
    sochy a
    plastiky 

Afrodité, kúrové, Dionýsos...

     Rhodos:
     palác
     Velkého
     Magistra 

Odtud velel Velmistr Johannitů východní Mediterán - a činil tak v lehkém stylu, sob ě vlatním

      Kós
      museum 

 

    Rhodos
    museum:
    malby na
    keramice 

Keramika dionýsovská, běžná - i obskurní

      Lindos
      na Rhodu 

Akropole Athénina, mudrc Kleobúlos a námořní hnízdo

      Kós
      Asklépeion