Další obrázek

 Zpátky

 

Příchod k Artemisiu v Brarónu (V pobřeží Attiky):
Vpravo byl chrám (a za ním oltářní plošina a pak rokle Ífigenie).
Vlevo stoa a vlevo od ní ubytovna pro malá děvčátka z lepší athénské společnosti, která zde byla na vychování a k poctě Artemidě. (Podoby některých byly vysochány v pozdní klasice a jsou v místním a v athénském arch. museu, zatímco na starších místních vázových malbách jsou spíš dospělejší dívky a ženy.)