Centrum Řecka, okolí Athén
(ty ovšem nabízíme zvlášť)

Attika

zpátky

     Braurón
     (Vraone) 

Artemidina svatyně a hrob Ífigenie

        Eleúsis

        Píreus

 

     Braurón
     museum

Nejstarší i klasické Artemidy, tančící dívky, děti, zvířátka

        Eleúsis
        museum

        Píreus
        museum

     Laurion

 

         Aigína

Chrám na ostrově v Saronském zálivu

        Mys
        Súnion

Poseidónův chrám na nejjižnějším útesu Attiky