B 138

 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

 

1

[Jakou proklestěnou cestou se má člověk v životě ubírat?]

 


 
Codex Parisinus 1630, f. 191r
(Anthologia Palatina IX, 359 = Poseidippos, Epigram 21, p. 79 Schott = Stobaios IV, 34, 57)