B 139

 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

[Filosof Hérakleitos:]

[neboť někteří tvrdí, že hvězdy jsou určeny vzhledem k nějakým počátkům...

nakolik tomu chtěl jejich Stvořitel.]

 


 
Catal. codd. astrolog. graec. VII, 106