B 116

Kahn
XXIX 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

Všem lidem náleží poznávat sebe sama a uvažovat.

 Stobaios, Anthologium V, 6


Doslovněji:

       Všem lidem náleží poznávat sebe sama a být uměřený.