B 114

 Kahn XXX

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

 

3

 

5

Když mluvíme s rozumem,

je třeba posilovat se tím, co je společné všem,

tak jako obec zákonem, a ještě silněji.

Vždyť všechny lidské zákony jsou živeny jedním božským,

neboť vládne tak, jak dalece chce,

a vystačí pro všechny a ‹ ještě › vyniká.

 Stobaios, Anthologium I, 1, 179