Hérakleitos
B 35

 Kahn IX

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Je totiž velmi potřeba,

aby mužové milující moudré byli znalci mnohých věcí.

 


 
Kléméns Alex., Stromata V, 140, 6


2     [Skutečný filosof je znalcem mnoha věcí.]

Porfyrios, De abstinentia II, 49