Hérakleitos
B 27

 Kahn
LXXXIV

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

Zemřelým lidem nastávají věci,

které nečekají, a které se ani nedomnívají.

 


 
Kléméns Alex., Stromata IV, 144, 3
Theodórétos, Graecarum affectionum curatio VIII, 41