Hérakleitos
B 21

Kahn
LXXXIX

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku


 

1

Cokoliv vidíme, když bdíme, je smrt;

cokoliv vidíme, když spíme, je spánek.

 


 
Kléméns. Alex., Stromata III, 21, 1


Diels předpokládá pokračování (viz B 26):

3     ‹ když umíráme, život.›


   Klémentovo uvedení:

„Nenazývá také Hérakleitos zrod smrtí, podobně jako Pýthagorás a Sókratés v Gorgiovi (Platón, Gorigias 492 E), s nimiž říká: B 21 ?"
(Hérakleitos se tak vyjadřuje jenom zdánlivě a na tom je založen omyl Markionův stran řeckých filosofů.)