Zpátky k Thalétovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Thalés z Mílétu

Zlomky DK 11 B


Astronomie pro plavce (Nautiké astrologia)
 

 

B 1 /1 =  Simplikios, Physica 23, 29

Traduje se, že Thalés byl první, kdo Řekům objevil zkoumání přírody. Měl sice mnoho předchůdců, jak míní i Theofrastos (D. 475), ale vynikl nad nimi natolik, že zastínil všechny, kdo byli před ním. Nic se však v žádných spisech neříká o tom, že by po něm zůstalo něco napsaného, kromě takzvané Astronomie pro plavce. (Viz A 1, 23, A 2.)

 

B 1 /2  =  Plútarchos, De Pythiae oraculis 18; p. 402e

Filosofové své názory a výroky nejprve vyslovovali v básních, jako Orfeus, Hésiodos, Parmenidés (A 15), Xenofanés (A 18) a Empedoklés (A 25) (i Thalés), později v tom však polevili a užívání metra ustalo... Ani v astronomii tomu nebylo jinak. Takoví, jako Aristarchos, Timocharis, Aristyllos a Hipparchos, který napsal Katalog stálic, tak činili nezdobně. Před Eudoxem však psali v metru jak Hésiodos, tak Thalés, pokud ovšem Thalés opravdu napsal jemu přičítanou Astronomii, jak se všeobecně říká.

 

B 2  =  Scholia Arat. 172 p. 369, 24 (Hyaden)

Thalés říká, že jsou tyto dva (směry): jednak sever, jednak jih.

 

O počátcích


B 3  =  Septem sapinetes Phil., Apophtegmata (apud auctore diverses) V, 17

(Diels cituje jako pramen zlomku Galéna, in Hippocr. de hum. I, 1; XVI, 37 K., což se nepodařilo ověřit. Uvádí však téměř totožný text.)

Thalés vskutku říká, že se všechno ustavuje z vody, ale současně se to chce proměňovat. Vhodnější je však uvést jeho výrok z druhé knihy O počátcích, kde je něco takovéhoto:
Pokud jde o takzvané čtyři (živly), říkáme, že voda je z nich první a takřka ji považujeme za jediný prvek, a to pro smísení, sjednocení a sestavení všeho uspořádaného, co se navzájem slučuje. ...

 

O slunovratu, O rovnodennosti


B 4  =  Diogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 23 (součást A 1)   (řecky)

Podle některých napsal jen dva spisy: O Slunovratu a O rovnodennosti, neboť to ostatní pokládal za nepochopitelné.

 Zpátky k Thalétovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz