Zpátky na
lyriky, na hérakleitovce

Skythinos z Teu
Poslední aktualizace:  8. 3. 2008 

Zpátky na vstup
Předsokratiků


   Teós, Iónie,  -5. / -4. století (podle jedné tradice psal koncem -5. st. nebo spíš kolem r. -400; podle jiné v pozdním -4. st., dokonce prý stoik?)

  Skythinos (Skythínos) z Teu (Tejský) je snad raně klasický iónský lyri, který se vyznamenal tím, že přebásnil Hérakleitovy myšlenky.

  Z jeho básně O Přirozenosti (Peri fyseós, O přírodě) se zachovalo pár zlomků, které novodobá ediční tradice řadí tu mezi řeckou lyriku, tu mezi "imitace a falsa" (zlomky C) Hérakleita.

  Vlivy u něj: Hérakleitos a údajní "hérakleitovci" nebo spíš výkladová tradice "Potápěčů".

  Jeho následovníci: Pravděpodobný je vliv na stoiky, možný vliv na Níkandra z Kolofónu.

  Skythinos Epigrammatik je patrně odlišný autor (pokud nejde o omyl).
 

   Nabízíme:

 

  Zlomky Peri fyseós

Fragmenta West

Fragmenta Volume-Jacoby

Testimonia Volume-Jacoby

Skythinos Epigrammatik

  Řecky .PDF,  .DOC

Řecky .PDF,  .DOC

Řecky .PDF,  .DOC

Řecky .PDF,  .DOC

Řecky  .PDF,  .DOC

  Česky  .PDF,  .RTF

Česky  .PDF,  .RTF

Česky  .PDF,  .RTF

Česky  .PDF,  .RTF

Česky  .PDF,  .RTF

  Bilingva .PDF,  .DOC

Bilingva .PDF,  .DOC

Bilingva .PDF,  .DOC

Bilingca  .PDF,  .DOC

Bilingva .PDF,  .DOC

  Poznámky.HTM,  PDF,  DOC

Poznámky.HTM,  PDF,  DOC