Zpátky k Archýtovi
Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz


Poznámky k Archýtovi

(provizorní)


Nejvýznamnější pýthagorejský myslitel po Filoláovi; matematik, mechanik, teoretik hudební harmonie, politik a velmi úspěšný vojevůdce.

Narozen asi -428 v Tarentu (Velké Řecko = jižní Itálie), zemřel kolem -350, možná při námořním neštěstí. Přítel Platónův, který byl jeho vrstevníkem a možná hlavně od něj se inspiroval nejen obecně pýthagorejskými myšlenkami, ale i Archýtovým specifickým racionalismem ve věcech matematiky, výchovy, politiky i astronomie.


Archýtás je patrně nejracionálnějším pýthagorejcem:

Představil ucelený program matematizace světa (viz B1 zač.; B 4).

Neakcentuje „šamanské" motivy, tolik populární ve starší i pozdější pýthagorejské tradici. Není to typus „muže božího", nýbrž předosvícenský racionální polyhistor a politik. Racionální, morální a totalitní tendence západořeckého myšlení v jeho podání nepotřebují jinde tak výrazné mýtické a zázračné zakotvení, protože jejich náboženská zásvětnost je nahrazena „zásvětností" racionálních konstrukcí a zázraky mechanickými hračkami (A 10a).


Vše převádí na dvě „spřízněné podoby jsoucna", totiž na „číslo a velikost".

Role matematiky ve výchově i ve správě obce (B 3 pokrač.).

Mechanické hračky.

Akustika (B 4 pokrač.), matematická hudební harmonie (B 2).

Geometrický problém zdvojení obsahu krychle (tedy konstrukce třetí odmocniny ze 2). - viz A 1, 83 a podrobně A 14.

Náznak přechodu od potenciálního nekonečna k aktuálnímu. (Svědectví A 24 je sice formulováno typicky „potenciálně", totiž jako neustálé prodlužování, ale jeho smysl je, že takto sekvenčně odkrývané nekonečno samo o sobě rovnou jest.)


Eukleidés z něj mnoho přejímá, hlavně v VIII. knize. Přesto je Archytás spíše předchůdcem Descarta, jeho ambice jsou totiž jiné povahy a většího dosahu než ambice Eukleidovy.


K jeho roli v dějinách matematiky viz také:

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Archytas.html
 


Zpátky k Archýtovi
Zpátky k pozdním pýthagorejcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz