Zpátky na Obecné
Zpátky na Předsokratiy
Na Strukturu stránek serveru fysis.cz
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz


 

Uvedení do předsokratického myšlení

(ve stavu zrodu)
Poslední aktualizace: 8. 2. 05

O b s a h :


Proč se zabývat předsokratiky

Konkrétnosti:

     Časová synopse abecedně (.rtf)
     
Časová synopse chronologicky (.rtf)
     
Mapa předsokratiků (geograficky)
     
Základní historické a doxografické údaje k jednotlivých předsokratikům  (a taky .rtf)

Myšlení archaického Řecka - aneb co bylo před

Ostatní - aneb co bylo kolem

Jak se nám zachovali - aneb citáty, parafráze, referáty, drby, edice

Otázka žánru předoskratovských vyjádření

Základní výrazy archaického myšlení:

     přirozenost, počátek, živly, prvky, část, celek, kosmos, harmonie,
     protiklady, mez, neomezené, rovnováha, cykličnost, jedno, logos, počet,
     jsoucno, pravda, mysl, duše, bůh, osud, člověk 

Kdo se už předsokratiky zabýval a co z toho vzešlo

Charakter jednotlivých „škol":

     Sedm mudrců, Miléťané a jejich dědictví, Pýthagorejci staré doby, Hérakleitos,
     Xenofanés a eleaté, Empedoklés, Anaxagorás a jeho žáci,
     Démokritos a atomismus, Sofisté

(Výklady jednotlivých autorů jsou pak v jejich příslušných rubrikách.)

Literatura  (a taky .rtf.)


Zpátky na Obecné
Zpátky na Předsokratiy
Na Strukturu stránek serveru fysis.cz
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz