Mapa předsokratiků

podle doxografické tradice (hlavně Díogena Laertia)Doxografové mají řadu posedlostí: každý myslitel podle nich cestoval (nejlíp do Egypta), něco jako první objevil (třeba Anaximandros sklon ekliptiky a Xenofanés třešně). Hlavně však vytvářejí linie škol ve stylu genealogií učitel - žák. Musí se to dělit deseti, ale jako symbolické vyjádření povah různých myšlének je to zajímavé.


 

1. Větev iónská (východní)

1.1. Milétská škola: Thalés, Anaximandros, Anaximenés.

1.2. Hérakleitos z Efesu

1.3. Přeběhlíci z Iónie na Sicílii (do Itálie): Pýthagorás ze Samu, Xenofanés z Kolofónu.

1.4. Přeběhlík z Iónie do Athén: Anaxagorás z Klazomen

 

2. Větev italská (Sicilská, Velké Řecko, západní větev):

2.1. Pýthagorejci

2.2. Eleaté: (Xenofanés), Parmenidés, Zénón Elejský, (Melissos, ale je z iónského Samu)

2.3. Empedoklés z Akragantu

2.4. Nejstarší sofisté (sicilské právnictví)

 

Mimo to pak:

 

3. Seveřané (ze severovýchodního Řecka)

3.1. Řada slavných sofistů, zvl. Prótagorás z Abdér

3.2. Démokritos z Abdér

3.4. (Aristotelés ze Stageiry - později)

 

4. Jižané z Athén a okolí

4.1. Anaxagorás („přinesl filosofii" z Iónie)

4.2. Působiště mnoha sofistů, včetně místních.

4.3. (Sókratés, Platón, dlouhou dobu i Aristotelés, stoici - to vše později)

 

5. Východnáři - později stoici bývají východomediteránního původu (Zénón z Kitia), často míšenci řecko - féničtí, nebo zase Řekové v Orientu.


Zpátky na Obecné
Zpátky na Předsokratiy
Na Strukturu stránek serveru fysis.cz
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz