Zpátky na
Epiky a mythografy

Homérští básníci
Poslední aktualizace:  24. 8. 2008

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků

   Homérští básníci, tzv. Homérovci, působí v archaické době  (-8. /-6. století) na maloasijském pobřeží, zvláště v okolí Smyrny a Kolofónu (Iónie).
   Jsou to rhapsódi, kteří recitují (zpívají) Homérovy eposy a uvozují je svými předzpěvy (prooimion, hymnos).
   Není vyloučeno, že sám autor Íliady a Odysseie (Homéros) vzešel ze starších vrstev podobného prostředí, které se pak upnulo k jeho postavě.
   Označení "homérovci" užívá poprvé lyrik Pindaros (Nemea II, 1) v -5. století na řecké pevnině.
   Volně s nimi souvisejí sbírky Margítés (vydávaná v souber archaické lyriky) a Homérské hymny.

   V edici Diels-Kranz nejsou zahrnuti.

   Kromě uvedených sbírek jsou dochovány jen chatrné zlomky, např. ve významné narážce o Péru u Platóna, dialogu Faidros 252b-c.
 

   Nabízíme:

 

  Platón, Faidros 252b-c

 

 

 

Literatura

  česky .DOC,  .PDF

 

 

 

 

  řecky .DOC,  .PDF

 

 

 

 

  bilingva .DOC,  .PDF