Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Linos


 

 

Diogenés Laertios, Vitae philosophorum, proem. I, 4:

Lina pak pokládají za syna Hermova a músy Úranie. Složil báseň o zrození světa, běhu Slunce a Luny i o původu živočichů a plodin. Jeho báseň prý začíná takto:

        Kdysi byl čas, kdy pospolu byly všechny věci.

Odtud převzal
Anaxagorás myšlenku, že vše bylo původně spolu, dokud nepřišel nús a neuspořádal to. Linos prý zemřel na Euboji, zasažen šípem z luku Apollónova (tedy asi na mor).

 

Pausaniás, Periagogae VIII, 18, 1 (těsně před Epimenidés B 6):

(...) Tam [v Hésiodově Theogonii] je tedy řečeno, že Ókeanova dcera Styx byla ženou Pellantovou. Souhlasně říká totéž i Linos. Mně se to však nelíbí.

 

Diogenés Laertios, Vitae philosophorum,. proem. 3 = Músaios A 4 zač.:

    Vždyť například u Athéňanů se zrodil Músaios a u Thébanů Linos.

  

Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz