Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Scholia k mythografům a vykladačům Homéra

(výkladové poznámky ke zlomkům, taky .RTF)

Akúsilaos

 


B 1/1

Damaskiova (prostřednictvím Eudéma) umanutost počátkama je drastickým příkladem aristotelské dezinterpretace.

Chaos = propast, zení bezedné propasti (viz B 1/2, jinak ale B 2)

Erebos = temnota, podsvětí; Noc (nyx)

Aithér = jas, jasný vzduch; Erós = touha; Métis = bohyně, první manželka Diova, „mysl" v ženském rodě, „důmysl, rada, moudrost" (nikoliv tedy nús, mysl v mužském rodě, „mysl, duch, rozum").

 

B 2

Tady se z Chaosu rodí Gé (Země) a Erós, zatímco v B 1 Erebos a Noc !

Možná je to jen Platónova zkratka, mířící rovnou k Erótovi (v B 1 až v další generaci, spolu s Aithérem a Métis), o kterém je v dialogu řeč.

 

A 1

Velice realistický referát.

 

 


Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz