Zpátky na Leukippa
Zátky na
Presokratiky

Leukippos


Fragmenta DK 67 B

 

 

B 1 = Achilles Tattius, Isagoga excerpta 1, 13

Že by však hvězdy byly živé bytosti, to si nemyslí ani Anaxagorás (A 79), ani Démokritos ve Velkém uspořádání.

 

B 1a = Pap. Hercul. 1788 (Coll. alt. vol. VIII) fr. 1 (Crönert Kolotes u. Mened. 1, 147)

 

B 2 = Áetios I, 25, 4 (Dox. 321)

Leukippos [míní], že všechno se děje podle nutnosti, která je udržována osudem. Ve spise O mysli totiž říká:

Žádná věc nevzniká [Nic se neděje] nadarmo, nýbrž vše z [určitého] důvodu a díky nutnosti.

 


 


Zpátky na fysis.cz
Zátky na
Presokratiky
Zpátky na
Leukippa