Zpátky na fysis.cz
Zátky na
Presokratiky
Zpátky k
Epicharmovi


 

Epicharmos

Testimonia DK 23 A

 

A 1

A 2

A 3

A 3a

A 4

A 5

A 6

A 6a

A 6b

A 6c

A 7

A 8

A 9

A 10

 

 

 

 

 

 

Na Scholia (poznámky)

 

 

totéž .RTF

 

 

Na zlomky B


 

 

A 1 = Súda, s.v. Epicharmos

A 2 /1 = Aristotelés, Poetica 5; 1449b5

A 2 /2 = Aristotelés, Poetica 3 1448a31

 

A 3 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 78

Epicharmos z Kóu, syn Hélothalův. Také on poslouchal Pýthagoru. Na Sicílii, totiž do Syrakús, byl odvezen z Megar, když mu byly tři měsíce, jak ve svých spisech sám říká. Na jeho soše je tento nápis:

                        Jas velikého Faethóna převyšuje ostatní hvězdy
                          a moře má větší moc než všechny řeky.
                        Právě tak vyniká Epicharmos moudrostí nad všechny lidi,
                          které věncem vítězství poctila vlast Syrakúsanů.

Zůstaly po něm poznámky, které se týkají přírodní filosofie, moudrosloví a lékařství. Ve většině těchto zápisků na okraji veršů zřetelně poznamenal, že tyto spisy pocházejí od něj. Dožil se devadesáti let.

 

A 3a = Diomed. Gr. p. 489 K. (p. 58, 170 Kaibel)

A 4 /1 = Iamblichos, De vita Pythagorica 226

A 4 /2 = Iamblichos, De vita Pythagorica 166

A 5 /1 = Marm. Par., ep. 71

A 5 /2 = Anon. de com. II, 4; p. 7, 16 Kaibel

 

A 6 /1 = Platón, Theaetetus 152de

...že slovo „jest" nenáleží nikdy ničemu, neboť všechno neustále vzniká. A v této věci se shodují všichni filosofové mimo Parmenida, jeden jako druhý, Prótagorás a Hérakleitos i Empedoklés. Z básníků pak vrcholní tvůrci obojí poesie: Epicharmos, pokud jde o komedii, Homér, pokud jde o tragédii...

 

A 6 /2 = Athénaios, Deipnosophistae. IV, 57 Kabel; p. 164c (II, 345 K.)

A 6a = Theokritos, Epigrammata 18 Wil.

 

A 6b = Plinius, Naturalis historia VII, 192

Aristotelés se domníval, že bylo původně 18 písmen, a že dvě další – psí a zéta – přidal spíše Epicharmos než Palamedés.

 

A 6c = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 42

Hippobotos však v Soupisu filosofů uvádí [na místě sedmi mudrců] tyto:

Orfea, Lina, Solóna, Anacharsida, Kleobúla, Mysóna, Thaléta, Bianta, Pittaka, Epicharma a Pýthagoru.

 

A 7 /1 = Porfyrios, Vita Plotini 24

A 7 /2 = Suidás, Lexicon, heslo Dionýsos

A 8 = Iamblichos, Vita Pythagorica 241

A 9 /1 = Columella I, 1

A 9 /2 = Stat., Silv. V, 3, 150

A 10 = Athénaios, Deipnosophistae XIV, 59 Kaibel; p. 648d

 

 


Zpátky na fysis.cz
Zátky na
Presokratiky
Zpátky k
Epicharmovi