Zpátky k Damónovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Dámón Athénský

Testimonia DK 37 A


 

 

A 1 = Stefanos Grammatikos Byz., Ethnika (epitome), p. 482 Meineke

 

A 2/ 1 = Platón, Laches 180d

Vždyť nedávno mně samému doporučil pro syna učitele hudby, Agathokleova žáka Damóna, muže, který je netoliko v hudbě velmi vzdělaný, nýbrž má i ostatní vlastnosti takové, že jeho společnost je nesmírně cenná pro takové mladíky.

 

A 2/ 2 = Schol. Alcib. 118c

A 3 = Ísokratés, Antidosis XV, 235 Mathieu

A 4 = Plútarchos, Pericles 4

 

A 5  =  Platón, Alcibiades I; 118c

Však se o něm [o Perikleovi] říká, že se nestal moudrým sám od sebe, nýbrž že se učil u mnohých moudrých mužů, také u Pythokleida a Anaxagory; také ještě nyní, ač je v takovém věku, se právě kvůli témuž stýká s Damónem.


A 6/ 1 = Aristotelés, Athen. r. 27, 4

A 6/ 2 = Plútarchos, Pericles 9

 

A 7  =  Diogenés Laertios, Vitae philosophorum II, 19

Podle některých byl Sókratés nejprve posluchačem Anaxagorovým, avšak též Damónovým, jak zaznamenal Alexandros v Nástupnictvích filosofů.

 

A 8 = Galénos, De Hippocr. et Plat. V, 453 Müll.

 


 


Zpátky k Damónovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz